Als een van de speerpunten voor 2019 is gekozen voor gezamenlijke aanpak in het realiseren van de doelstellingen. Dit betekent concreet dat er verschillende ’teams’ zijn gevormd die gezamenlijk ambities van Topcentrum realiseren op het gebied van o.a. Events, Website, Branding en verduurzaming.

Events
Samen met zes leden is er een kick-off geweest waarbij de leerpunten van de huidige events
zijn geëvalueerd. Verder is besproken wat de toegevoegde waarde is van toekomstige
events voor de verschillende belangengroepen binnen Topcentrum. Een complex vraagstuk
wat de komende weken een concrete invulling krijgt middels enkele ambitieuze plannen.
Wordt vervolgd…

Website

Uitstraling, traffic en conversie waren enkele onderwerpen tijdens de eerste bijeenkomst
van het projectteam Website. Doel van dit team is om de website topcentrum.nl te
optimaliseren en relevanter te maken voor alle doelgroepen. Hierbij kan de projectgroep
jullie hulp goed gebruiken, maar daarover binnenkort meer.

Nog op te starten zijn projectteams voor de thema’s Branding en Verduurzaming. Wil je zelf
een (uren)bijdrage leveren aan een van de bestaande projectteams of aan een van de
nieuwe teams? Maak dit dan kenbaar bij Erik Brunekreef via erik@topcentrum.nl

Heeft u een vraag?

Bel ons op 038 202 2020 of maak gebruik van het onderstaande contactformulier.