Regio Zwolle heeft met het ontwikkelfonds “Upgrade Jezelf” het doel gesteld om vanuit de sectortafel E-commerce/ICT de regio een leidende rol in Nederland te laten spelen door te zorgen voor een aanbod van voldoende gekwalificeerd personeel. Topcentrum E-commerce heeft samen met Zwolle IT City de verantwoordelijkheid opgepakt voor het ontwikkelen van de Human Capital Agenda en concrete actielijnen om meer personeel via om-, her- en bijscholing beschikbaar te krijgen voor de E-commerce- en ICT-sector. Dit gebeurt in actieve samenwerking met Windesheim en een brede afvaardiging van het bedrijfsleven.

 

De voornaamste uitdagingen waarvoor de sector staat is het tekort aan specialisten, de mismatch tussen aanbod en vraag naar personeel en het verbeteren van digitale skills van medewerkers in het brede midden- en kleinbedrijf, zo blijkt uit de eerste inventarisatie.

 

Na een scan-onderzoek en gesprekken met ondernemers en onderwijsinstellingen heeft de sectortafel actielijnen gedefinieerd om de huidige en toekomstige personele uitdagingen van de sector aan te kunnen pakken. Bedrijven actief op het gebied van E-commerce of ICT worden uitgenodigd om gedurende de zomerperiode input te leveren op de actielijnen via een online feedback formulier.

 

In september zal worden gestart met de uitvoer van het project. Voor vragen kunt u terecht bij: Jacquelien Diender en Erik Brunnekreef TCE via info@topcentrum.nl en Aly van der Vegte Zwolle IT City via vdervegtea@logisp.nl

Heeft u een vraag?

Bel ons op 038 202 2020 of maak gebruik van het onderstaande contactformulier.