Binnen Topcentrum E-commerce zijn vijf expertteams actief op het gebied van Online Marketing, ICT, Digital Design, Logistiek en Ondernemerschap. In een expertteam zitten leden vanuit het onderwijs en het bedrijfsleven en werken ze samen aan lesmateriaal binnen hun vakgebied. Özkan Arslan is vanuit Landstede aangesloten bij het expertteam Online Marketing in de rol van teamcaptain. We vroegen hem op de man af hoe ver men al is binnen deze groep.

“De expertgroep Online Marketing is een aantal keer bij elkaar gekomen om te gaan bouwen aan de onderwijsmodule voor 2019. De eerste onderwijsmodule die vanuit deze groep is aangeleverd is het keuzedeel Online Marketing en het toepassen van E-commerce. Voor 2019 was het zoeken naar een mooi onderwerp voor de nieuwe onderwijsmodule. De groep wilde het contact met de bedrijven intensiveren en een module schrijven die aansluit op het theoretische deel van de eerdere onderwijsmodule. De expertgroep kwam op het idee om een onderwijsmodule te maken gebaseerd op ‘Inhouse Learning’ leren op de werkplek. Er is contact gezocht met een aantal bedrijven, een lid van de expertgroep is bij de bedrijven op bezoek geweest om te peilen en te inventariseren of dit concept gedragen zou worden. Na een aantal bezoeken konden we vaststellen dat het draagvlak er wel is en dat het tijd is om te gaan bouwen aan de module. De module begon vorm te krijgen, het was tijd om dit eens aan een aantal bedrijven voor te leggen. Met twee pogingen is het gelukt om ruimte in de agenda’s van de betrokkenen te vinden. Na een gezellige, maar ook doelgerichte bijeenkomst is er weer een richting bepaald en gaat de expertgroep aan de slag met het bouwen van de onderwijsmodule. De planning voor na de zomervakantie is dat de expertgroep en een aantal bedrijven weer bij elkaar komen om de module te bekijken en te beoordelen. De expertgroep zal dit dan weer gebruiken om de module af te maken.”

 

Wil je meedenken over de inhoud voor de lesmodule ‘Online Marketing’ vanuit je rol als docent of expert uit het werkveld? Neem dan contact op via info@topcentrum.nl.  Özkan Arslan stopt na de zomervakantie met zijn rol als teamcaptain. Lijkt het je interessant om deze expertgroep naar een hoger level te brengen? Stuur dan een mail naar info@topcentrum.nl

 

Heeft u een vraag?

Bel ons op 038 202 2020 of maak gebruik van het onderstaande contactformulier.