De Human Capital Sector Tafel E-commerce en ICT is in opdracht van de regio Zwolle bezig met het in kaart brengen (van de toekomst) van de arbeidsmarkt.
In samenwerking met Hogeschool Windesheim, Topcentrum E-commerce en Zwolle IT City zijn verschillende gesprekken met E-commerce- en ICT-ondernemers gevoerd. Hieruit komt een eerste beeld naar voren over de huidige en toekomstige knelpunten in de sectorale arbeidsmarkt evenals mogelijke actielijnen om de problematiek te verminderen. Wij vragen u of u de knelpunten herkent, wat u vindt van de voorgestelde actielijnen en of u betrokken wilt zijn bij de uitvoering.

Help jij ons met het aanscherpen van het plan van aanpak om de arbeidsmarkt de komende jaren te verbeteren? Geef jouw input (anoniem) in 5 minuten via deze enquête. 

Heeft u een vraag?

Bel ons op 038 202 2020 of maak gebruik van het onderstaande contactformulier.